អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
មាតិការ

កងទ័ពជើងគោក

ឧត្ដមសេនីយ៍ទោ ញ៉ែម សុខ័ន្ធី ផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់…

(ភ្នំពេញ)៖ ឧត្ដមសេនីយ៍ទោ ញ៉ែម សុខ័ន្ធី នាយកទីចាត់ការសុខាភិបាល អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន ព្រមទាំងនាយទាហាន នាយទាហានរង និងពលទាហានទាំងអស់ សូមផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ…

ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ជ័យ តារាវង្ស ផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់…

(ភ្នំពេញ)៖ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ជ័យ តារាវង្ស នាយករងទីចាត់ការចលនូប្បត្ថម្ភ អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន សូមផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់ អគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ…

ឧត្ដមសេនីយ៍ឯក ចៅ យុត្តិបុត្រ ផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់…

(ភ្នំពេញ)៖ ឧត្ដមសេនីយ៍ឯក ចៅ យុត្តិបុត្រ នាយរងសេនាធិការចម្រុះ និងជានាយកទីចាត់ការផែនការ អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន ព្រមទាំងនាយទាហាន នាយទាហានរង និងពលទាហានទាំងអស់ សូមផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ…

នាយឧត្ដមសេនីយ៍ ម៉ក់ សារុន ផ្ញើសារជូនពរ និងចូលរួមអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់…

(ភ្នំពេញ)៖ នាយឧត្ដមសេនីយ៍ ម៉ក់ សារុន អគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ផ្ញើសារជូនពរ និងចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់ អគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ…

ឧត្ដមសេនីយ៍ទោ ហង្ស ចិន្ដា ផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់…

(ភ្នំពេញ)៖ ឧត្ដមសេនីយ៍ទោ ហង្ស ចិន្ដា នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន ព្រមទាំងនាយទាហាន នាយទាហានរង និងពលទាហានទាំងអស់ សូមផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់…

ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី កែម អនុជ ផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់…

(ភ្នំពេញ)៖ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី កែម អនុជ មេបញ្ជាការ តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងប៉ៃលិន ព្រមទាំងនាយទាហាន នាយទាហានរង និងពលទាហានទាំងអស់ សូមផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់…

ឧត្តមសេនីយ៍ទោ អឿ សំអុល ផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់…

(ភ្នំពេញ)៖ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ អឿ សំអុល មេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាស អគ្គបញ្ជាការ ព្រមទាំងនាយទាហាន នាយទាហានរង និងពលទាហានទាំងអស់ សូមផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ…

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ច័ន្ទ សុភត្ត្រា ផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់…

(ភ្នំពេញ)៖ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ច័ន្ទ សុភត្ត្រា នាយរងសេនាធិការចម្រុះ និងជានាយកទីចាត់ការហ្វឹកហ្វឺនអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន ព្រមទាំងនាយទាហាន នាយទាហានរង និងពលទាហានទាំងអស់ សូមផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ…

ឧត្ដមសេនីយ៍ឯក ជីម សុខ ផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់…

(ភ្នំពេញ)៖ ឧត្ដមសេនីយ៍ឯក ជីម សុខ នាយរងសេនាធិការចម្រុះ និងជានាយកទីចាត់ការបុគ្គលិក អគ្គបញ្ជាការ ព្រមទាំងនាយទាហាន នាយទាហានរង និងពលទាហានទាំងអស់ សូមផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ ឯកឧត្តម…

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឈឹម សាវុធ ផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់…

(ភ្នំពេញ)៖ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឈឹម សាវុធ នាយរងសេនាធិការចម្រុះ និងជានាយកទីចាត់ការការពារគីមីសាស្រ្ត អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន ព្រមទាំងនាយទាហាន នាយទាហានរង និងពលទាហានទាំងអស់ សូមផ្ញើសារជូនពរ និងសូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ…